img

Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

NOHU cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người chơi. Chính sách bảo mật này giải thích cách thức Nổ Hũ thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

2. Thông tin cá nhân mà Nổ Hũ thu thập

Nổ Hũ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ của Nổ Hũ hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Thông tin này có thể bao gồm:

 • Tên
 • Email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Thông tin thanh toán

3. Cách thức Nổ Hũ sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Nổ Hũ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp dịch vụ cho bạn
 • Xác minh danh tính của bạn
 • Liên hệ với bạn
 • Gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi và ưu đãi
 • Cải thiện dịch vụ của Nổ Hũ
 • Tuân thủ các quy định pháp luật

4. Cách thức Nổ Hũ bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Nổ Hũ sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Nổ Hũ cũng cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.

5. Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Nổ Hũ sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, Nổ Hũ có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Khi được yêu cầu bởi pháp luật
 • Để bảo vệ quyền lợi của Nổ Hũ
 • Để cung cấp dịch vụ cho bạn

6. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa hoặc hạn chế việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối việc Nổ Hũ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

7. Thay đổi chính sách bảo mật

Nổ Hũ có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Nổ Hũ sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo trên trang web của Nổ Hũ hoặc gửi email cho bạn.

8. Liên hệ với Nổ Hũ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với Nổ Hũ qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của Nổ Hũ.

Lưu ý:

 • Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho Nổ Hũ.
 • Nổ Hũ không chịu trách nhiệm cho các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.
 • Bạn nên đọc kỹ chính sách bảo mật này trước khi sử dụng dịch vụ của Nổ Hũ.